Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ
1 Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικογένεια Γνώση Αναπτυξιακή 2018 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
2 Η ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση της βίας κατά των γυναικών την περίοδο 2008-2016 και η σύνδεση των ποιοτικών και ποσοτικών όψεων με την οικονομική κρίση Γνώση Αναπτυξιακή Α.Ε. 2018 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
3 Η ελληνίδα αγρότισσα: αποτύπωση της συμμετοχής, προβλήματα, προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στον αγροτικό τομέα και την ελληνική ύπαιθρο INTRAWAY για το Υπουργείο Εσωτερικών 2018 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
4 Συλλογή και επεξεργασία ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων για την αποτύπωση της σταδιοδρομίας των σπουδαστών/στριών ΕΣΔΔΑ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. / Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 2018 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
5 Πολιτικές ιδεολογίες και δημόσιες πολιτικές στις επιμορφωτικές δράσεις του ΙΝ.ΕΠ. ΙΝ.ΕΠ / Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 2018 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
6 Σχεδιασμός Αποθετηρίου της ΕΣΔΔΑ, e-esdda Ε.Σ.Δ.Δ.Α. / Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 2018 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
7 Η συνταγματική διάρθρωση των κρατικών, περιφερειακών και τοπικών υποθέσεων. Συμβολή στην αποτύπωση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στο ελληνικό πολίτευμα Ε.Σ.Δ.Δ.Α. / Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 2018 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
8 Η αποτελεσματική διοίκηση ως παράμετρος της δημοκρατικής διακυβέρνησης: Το πρόβλημα της ανασυγκρότησης της κυβερνητικής λειτουργίας Ε.Σ.Δ.Δ.Α. / Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 2018 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
9 Σχεδιασμός περιγραμμάτων θέσεων εργασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. / Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 2017 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
10 Αποτίμηση επιμορφωτικών δράσεων ΙΝ.ΕΠ. στους Τομείς Οικονομίας & Δημοσιονομικής Πολιτικής, Αποτελεσματικότητας & Διαφάνειας στη Δημόσια Διοίκηση ΙΝ.ΕΠ / Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 2017 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
11 Διερεύνηση ικανοποίησης επιχειρήσεων από Υπηρεσίες Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. / Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 2017 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
12 Διερεύνηση ικανοποίησης πολιτών σε Υπηρεσίες Περιφέρειας Αττικής και ΟΑΕΔ ΙΝ.ΕΠ / Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 2017 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
13 Διερεύνηση ικανοποίησης πολιτών σε Υπηρεσίες στο Δήμο Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη ΙΝ.ΕΠ / Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 2017 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
14 Διερεύνηση προσδοκιών και στερεοτύπων της ελληνικής δημοσιοϋπαλληλίας ΙΝ.ΕΠ / Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 2017 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
15 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «NERCO Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ. – ΟΜΙΚΡΟΝ A.E. – 2017 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
16 «Προσδιορισμός Φορέων και συναλλαγών που θα αποτελέσουν το πεδίο εφαρμογής της δράσης «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα» Π.3.2 Επιχειρησιακοί Κανόνες του ESB ΚτΠ ΑΕ 2016 Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ
17 «Προσδιορισμός Φορέων και συναλλαγών που θα αποτελέσουν το πεδίο εφαρμογής της δράσης «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα» Π.2.1 Μεθοδολογία διαστασιολόγησης – κοστολόγησης έργων ΚτΠ ΑΕ 2015 Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ
18 «Προσδιορισμός Φορέων και συναλλαγών που θα αποτελέσουν το πεδίο εφαρμογής της δράσης «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα» Π.3.1 Πρόταση Αξιοποίησης Ερμή ΚτΠ ΑΕ 2015 Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ
19 Μελέτη Ανίχνευσης Εκπαιδευτικών Αναγκών, για τη διετία 2014 – 2015, των στελεχών των Διευθύνσεων, Ε.Υ.Δ.Ε, Ανεξαρτήτων Τμημάτων και Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Τμήμα Διαρκούς Επιμόρφωσης Τεχνικών Παραγωγής Δημοσίων Έργων, Υποστήριξης Εκπαίδευσης & Παραγωγής Προγραμμάτων Εκπαίδευσης 2014 Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων
20 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΓΠΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (CALL CENTER) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Ε ΤΖΑΝΝΙΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ PLANNING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΟΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
21 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π.Υ)-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π.Υ)-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΠΥ)
22 Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΚΔΔΑ PLANET - BPM 2012 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
23 Εμπειρογνωμοσύνη Για Ανάπτυξη Έργων Λογισμικού Σε Περιβάλλον SOA Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων - Ι.Π.ΣΥ / Ε.Κ. Αθηνά 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
24 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π.Υ)-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 2010 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π.Υ)-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 2010 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΠΥ)
25 Μελέτη Αναδιάρθρωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης 2010 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
26 Πρόταση για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος Σπουδών της Ε.Σ.Δ.Δ. και της Ε.Σ.Τ.Α. 2010 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
27 Προσδιορισμός Εκπαιδευτικών Αναγκών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση A.2 ΕΝΟΤΗΤΑ Ο: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 2008 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
28 Αναδιοργάνωση & Bελτίωση Λειτουργίας Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης / Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Α.3 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 2008 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
29 Αναδιοργάνωση & Bελτίωση Λειτουργίας Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης / Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής Deloitte B.S. A.E. - Λ.Δ.Κ. Ε.Π.Ε. - ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε. 2008 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
30 Εκπόνηση Προτύπων Σχεδίων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Υπουργείων, Γενικών Γραμματειών και Ν.Π.Δ.Δ. A.1 ΓΕΝΙΚΑ 2008 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
31 Δράσεις για τη Διάχυση των Αποτελεσμάτων του Έργου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και την Ενίσχυση της Ζήτησης (Marketing Plan) A. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2008 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
32 Αναδιοργάνωση & Bελτίωση Λειτουργίας Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης / Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2008 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
33 Αναδιοργάνωση & Bελτίωση Λειτουργίας Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης / Περιφέρεια Αττικής ΣΕΛ. 1 2008 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
34 Αναδιοργάνωση & Bελτίωση Λειτουργίας Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης / Δήμος Περιστερίου ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. 2008 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
35 Αναδιοργάνωση & Bελτίωση Λειτουργίας Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης / Δήμος Θεσσαλονίκης Deloitte B.S. A.E. - Λ.Δ.Κ. Ε.Π.Ε. - ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε. 2008 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
36 Αναδιοργάνωση & Bελτίωση Λειτουργίας Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης / Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης Deloitte B.S. A.E. - Λ.Δ.Κ. Ε.Π.Ε. - ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε. 2008 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
37 Αναδιοργάνωση & Bελτίωση Λειτουργίας Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης / Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης Deloitte B.S. A.E. - Λ.Δ.Κ. Ε.Π.Ε. - ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε. 2008 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
38 Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Επιμόρφωσης στη Δημόσια Διοίκηση European Profiles S.A. 2007 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
39 Προσδιορισμός Επαγγελματικού Προφίλ Αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ. & Ε.Σ.Τ.Α. και Προγράμματος Εκπαίδευσης για τις απαιτήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2007 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
40 Ανάπτυξη Συστήματος Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & EEO GROUP A.E. 2006 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
41 Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Διοικητικής Εργασίας σε Ψηφιακό Περιβάλλον ΤΠΕ PRISMA - ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2006 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης