Κατηγορίες

COACHING ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

No cover
Εκπαιδευτικό Υλικό ΕΚΔΔΑ
Link
Hits: 7097
Date insert: Τρίτη, 09 Αυγούστου 2016