Κατηγορίες

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

No cover
Εκπαιδευτικό Υλικό ΕΚΔΔΑ
Link
Hits: 3579
Date insert: Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017